Hirigintza

Eremu honen eginkizuna hiri-jarduera garatzea eta gainbegiratzea da, planeamenduaren idazketa-fasetik hasi eta eraikuntza-fasera arte, lurzoruaren prestaketa fisikoaren tarteko faseetatik igaroz, horrela ezarritako erabileretarako erabili ahal izateko. hirigintza planak.

Eremuaren xedea da, halaber, hiri-azpiegitura publikoak mantentzea, Sopelako ingurumen-baldintzak hobetzeko jarduerak egitea eta esleitzen zaizkion udal-eskumenen koordinazioa, gainbegiratzea eta kudeaketa egitea.

Urbanismo Noticias

Urbanismo Enlaces

Ingurumena eta Lurraldea

Bizkaiko Foru Aldundia